Karantenestasjon

Kontakt oss

Beskytt ditt og andre dyr mot sykdom

Hvis dyret ditt har vært i kontakt med en sykdom, eller vært i et område hvor det kan ha blitt eksponert for dette, bør dyret settes i karantene. Mattilsynet har inngått en avtale med AirPet Hotel om karanteneordning, der hunder og katter som ikke oppfyller kravene til innførsel, kan oppstalles på karantenestasjonen inntil de oppfyller innførselskravene, eller kan returneres til avsenderlandet dersom retur ikke kan skje umiddelbart.

Isolat og karantenestasjon for hund og katt

Dyrene kan plasseres hos oss når betingelsene for innførsel av kjæledyr ikke er oppfylt ved grensepassering. Dyret isoleres på eiers regning inntil helsemessige- og ID-vilkår er oppfylt.

Hunder i vår varetekt bør være vaksinert mot parvovirus og kennelhoste, katter må være vaksinert mot parvovirus og katteinfluensa. Dersom vaksinasjoner forfaller i løpet av karanteneperioden, kan dyrene bli vaksinert på eiers bekostning. Alle dyr blir rutinemessig behandlet mot utøy når de ankommer isolatet.

Dersom dyret i isolasjon/karantenetiden trenger veterinærbehandling, tilkalles karanteneveterinær på eiers bekostning. Kostnadene må betales før utlevering.

Nyttig dokumentasjon: Forskrift om karantenestasjon for hund og katt

Priser

Pris inkl. MVA

Transport fra Oslo Lufthavn til AirPet

 • Henting av dyr (08:00-16:00)

  500,-

 • Ekstragebyr for henting av dyr (21:00-07:00)

  800,-

 • Henting av dyr utenfor ordinær arbeidstid og helligdager

  500,-

 • Transport Oslo – AirPet

  2000,-/2500,-

Oppstalling av dyr (pris per dag)

 • Hund

  300,-

 • Katt

  200,-

Tillegg

 • Dagstillegg for medisinering

  100,-

 • Timestillegg for dyrepleier

  200,-

Vær oppmerksom på at …

Oppholdet må forskuddsbetales ved ankomst eller senest innen én uke. Dyr blir ikke utlevert før oppholdet i sin helhet er betalt. Langtidsopphold blir fakturert forskuddsvis per måned. AirPet gir ikke tilbud om utsatt betaling eller delbetaling utover dette. Ta kontakt med din bank eller et finansieringsselskap derom det er aktuelt for deg.

Eierbesøk ved karantene

Dyrene settes i isolat de første ti dagene og kan i den perioden ikke ha besøk. Etter ti dager, flyttes de til karantenestasjonen og eier kan besøke katten eller hunden sin. Forskrift om karantenestasjon for hund og katt § 24. Besøk av eier, lyder «Besøk skal finne sted på område som Mattilsynet har godkjent. Besøk tillates ikke i isolatperioden».

Barn under 14 år har dessverre ikke adgang til å besøke dyr i karantene. Besøksområdet er begrenset, og det tillates kun to til tre personer per besøk. Besøksrom må saneres før et nytt dyr kan tas inn til besøksområdet. Vi kan derfor kun ta imot et begrenset antall besøkende per dag, og dette må være avtalt på forhånd. Besøket kan vare i maksimalt én time.

Besøkstider

Onsdag:

12:00-12:50
13:00-13:50
14:00-14:50

Torsdag:

12:00-12:50
13:00-13:50
14:00-14:50

Veterinærforsikringer

Du kan ikke tegne veterinærforsikringer på vegne av andres dyr, da sykdom, arvelige defekter, tidligere sykdomshistorie og lignende varierer fra dyr til dyr. Premiene for dyr er ulike ettersom hvilket sykdoms- eller skadebilde de forventes å ha.

Vi har ansvarsforsikring, som vil si at vi er forsikret mot vesentlige utgifter som påløper dersom det skulle skje noe med dyr som AirPet kan klandres for. Dette omfatter ikke det som kan forventes å være normale risikoer med oppstalling i en stor dyrepopulasjon eller tilstander ved dyret.

Lurer du på noe om våre regler for karantenestasjon eller isolat?

Ta kontakt. Vi hjelper deg gjerne!

Kontakt oss